Beroepsvereniging

logo VBAG 2014De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG.

De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Het is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Zij bewaakt de kwalificatie en eisen van de aangesloten leden.
De VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Het is belangrijk om een mogelijke onvrede of klacht met de therapeut te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan is het mogelijk de klachtenfunctionaris van de VBAG te benaderen.

Meer informatie over VBAG is te vinden op www.vbag.nl.

 

rbcz-logoVia VBAG ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ.

Dit Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ certificeert en beheert het kwaliteitsregister. Het is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau). RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Meer informatie is te vinden op www.rbcz.nu.

 

Individuele consulten en behandelingen kunnen (deels) voor vergoeding bij zorgverzekeraars in aanmerking komen.
Kook- en massage workshops zijn hiervan uitgesloten.